ברגעים אלה נושא גרוסמן נאום שאפשר לצפות לייב כאן.

ביחד עם גרוסמן זכתה בפרס המתרגמת ג’סיקה כהן.