מתוך ההודעה לעיתונות:

חבר השופטים בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת 2016, בראשותה של כבוד השופטת בדימוס ד”ר עדנה קפלן-הגלר בחר את הזוכה בפרס ספר הביכורים.

הזוכה בפרס ספר הביכורים הוא: “האצבעות על הגבעה” מאת איתן דרור-פריאר, בהוצאת עם עובד.

מפעל הפיס יעניק לאיתן דרור-פריאר פרס בסך 40 אלף ₪, ובנוסף ירכוש מהדורה בת 500 ספרים מספרו ויעניק אותם לספריות ציבוריות ברחבי הארץ.

נימוקי חבר השופטים:

האצבעות על הגבעה, ספר הביכורים של איתן דרור – פריאר, הוא ספר המורכב משלוש נובלות המובילות את הקורא לתוככי המשפחה הישראלית המתפרקת.

הנובלות מציעות מבט מפוכח, אמיץ וחומל ומעלות שאלות בדבר זיכרון שכחה ואחריות.

דרך כתיבה פרגמנטרית, הנעה במישורי זמן שונים, הנובלות מתארות את מחירה של המלחמה לאורך שנים והשפעתה על מרקם המשפחה, ושואלות שאלות בדבר יחסי הורים-ילדים, הזיקנה, המחלה והאהבה.

“האצבעות על הגבעה” הוא ספר בשל ומקורי אשר מהדהד זמן רב לאחר קריאתו.

%d7%a2%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%94_-_%d7%94%d7%90%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%aa_%d7%a2%d7%9c_%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%941