כתבה שלי שהתפרסמה הערב בוואלה, מוזמנים לקרוא בלינק הבא:

http://e.walla.co.il/item/3005075

%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99-%d7%a8%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%91%d7%99%d7%9d