ביטול חוק הספרים עבר אתמול (שני) בקריאה ראשונה בכנסת, וככל הנראה עד השבוע הבא הוא יעבור גם בקריאה שניה ושלישית, ובכך יגיע לסיומו. לאורך החודשים האחרונים נשמעה ביקורת חריפה כנגד שרת התרבות שמנעה את פרסומו של דו”ח הועדה לבדיקת חוק הספרים. היום, לאחר מאבק ממושך של ח”כ תמר זנדברג, הותר פרסומו הפומבי של הדו”ח הגנוז. אני מעתיק לכם לכאן את הממצאים העיקריים של הדו”ח, שהגיעו אלי באדיבותה של שרי שביט (דרך משרדה של זנדברג). כאן אפשר לקרוא את הדו”ח במלואו.


לאחר מאבק ארוך לשקיפות: משרד התרבות העביר לח”כ זנדברג את דו”ח ועדת הספרים הדו”ח מצורף להודעה זו ומתפרסם בזאת לציבור בפעם הראשונה מאז הוגש בינואר השנה לאחר מאבק ארוך לשקיפות העביר היום משרד התרבות את דו”ח ועדת הספרים לח”כ תמר זנדברג, זאת לאחר שההצעה לביטול חוק הספרים עברה אמש בקריאה ראשונה ומובאת היום לדיון בוועדת החינוך על מנת להעבירה בהליך בזק.  

מהדו”ח עולה כי מרבית חברי הוועדה התנגדו לביטול החוק וגם אלה שתמכו בשינויו גרסו כי יש להמתין לתום תוקפו של החוק בפברואר 2017 על מנת לגבש מסקנה סופית בנוגע לעמידת החוק במטרותיו. הדו”ח חושף את רשימת המשתתפים בדיונים ואת הנתונים הרבים שהוצגו בפני הוועדה, אשר רובם הראה כי החוק הביא לייצוב השוק ולשיפור מצבם של גורמים שונים.  

ח”כ זנדברג אמרה כי “מדובר בדו”ח מקיף הכולל מידע חשוב שהיה צריך להיחשף לציבור מיד עם הגשתו ולא לאחר חודשים של מאבק. הדו”ח מוכיח כי החלטתה של השרה רגב לבטל את חוק הספרים באופן מיידי עלול להנחית מכה חמורה על שוק הספרים ולשחק בעיקר לידיהן של שתי הרשתות הגדולות. הרצון להביא בשורה לציבור באמצעות מבצעי ‘ארבע במאה’ לא מבוסס על מחקר אמיתי ועל נתוני שוק אלא על פופוליזם לא אחראי של סיסמאות וכותרות. אני קוראת לממשלה ולכנסת למנוע את המהלך הציני והמיותר הזה”.  

בדו”ח נחשפים בין השאר הנתונים הבאים:  

  • מחיר ממוצע של ספר עלה מ-41.7 שקלים ל-43 שקלים בלבד

  • חנויות הספרים התרחבו על חשבון המו”לים על ידי כך שחייבו אותם לספק ספרים אשר התשלום עליהם יועבר רק במכירתם (קונסיגנציה). בשל כך התפתחה תעשיית ענק של גריסת ספרים שלא נמכרו במסגרתה נגרסים כ-4 מיליון ספרים בשנה

  • החל מן הרבעון האחרון של שנת 2015 נרשם זינוק משמעותי במכירות הספרים שהיו מוגנים בחוק עד אותה העת. זינוק משמעותי זה מוכיח חד-משמעית כי הספרים שבים למדפים ומשולבים במבצעי מכירות ולא אובדים לנצח כפי שטענו מתנגדי החוק

  • טרם כניסת החוק לתוקף שיעור התמלוגים לסופרים הווה בדרך כלל כ-10%-12% מתקבולי המו”לים, שעמדו, בממוצע, על כ-20 ₪ לספר. לאחר כניסת החוק לתוקף, שיעור התמלוג לסופרים בגין ספרים מוגנים עומד על 8% או יותר ממחיר המכירה אשר עמד, בממוצע, על 68 ₪ בשנת 2014. כך למשל

  • לאחר כניסת החוק לתוקף גובה התשלום לסופר בגין ספר מוגן שמחירו כ-70 ₪, היה תמלוג מינימלי של 5.6 שקלים בעוד שבעבר הוא היה זכאי לכ-2-2.5 שקלים בלבד

  • שיעור המכירות של סיפורת מתורגמת וסיפורת מקור מתוך סך מכירות של ספרים החדשים בשנת 2014 הייתה כמעט זהה לשיעורן בשנים קודמות. הדבר מעיד על כך שהחוק החדש לא פגע בספרות המקומית ולא הוביל להעדפת ספרות מתורגמת על פניה.