מנימוקי ועדת הפרס:

“אורלי קסטל-בלום מנסה בספר זה את כוחה בנארטיב קלאסי ובסיפור משפחה מסורתי, סיפור משפחתה שלה שעלתה ממצרים. אבל אצל קסטל-בלום כמו אצל קסטל-בלום: דבר איננו כפי שהוא נראה ממבט ראשון. סיפור המשפחה המקובל פונה לנתיבים מקוריים ופרועים. סיפורה של המשפחה המגיעה ממצריים לקיבוץ של השומר הצעיר משקף מצד אחד את העיסוק העכשווי בביוגרפי ומצד שני מפרק את העיסוק הזה ובועט בו.

בסיפורה זה מרחיבה הסופרת את יריעת הספרות העברית ומכוננת בדרך ייחודית את ה’רומן המצרי’, שהוא סיפור ישראלי מובהק, שלא סופר על ידה מעולם”.

31-4975-B