בעקבות מותה של הרפר לי, אני מפרסם מחדש את הביקורת שלי על “אל תיגע בזמיר” – הספר היחיד שהיא פרסמה עד השנה האחרונה. אהבתי נורא את הספר הזה.