שלום לכולם, 

היום פורסם הטור השבועי שלי בוואלה שמביא חדשות ספרותיות מרחבי העולם. 

לינק לקריאה:

http://e.walla.co.il/item/2884860

חיי מדף 39  ג ונתן פראנזן רצה לאמץ ילד עיראקי ועיצבן את הרשת   וואלה  תרבות