שלום לכולם, 

היום פורסם הטור השבועי שלי בוואלה שמביא חדשות ספרותיות מרחבי העולם. 

לינק לקריאה:

http://e.walla.co.il/item/2876747

חיי מדף   העולם לא למד את הלקח   סלמן רושדי בנוגע לאיסלאם   וואלה  תרבות