שלושה עותקים מהספר “ביום שנולד הבעש”ט נשרף הגיהנום – אנתולוגיית סיפורים חסידיים” בעריכת בנימין שבילי (הוצאת 62) יוגרלו בין הקוראים שתמכו ב”קורא בספרים” במטרה לאפשר לו להמשיך לפעול (לא משנה באיזה סכום). 

כל מי שיתרום סכום חודשי של דולר ומעלה יוכל להיכנס להגרלה הנ”ל ולהגרלות שיערכו בעתיד (הסיכוי לזכייה יהיה ביחס לגובה הסכום). אפשר לתרום כאן

עוד פרטים על הספר תוכלו לקרוא כאן למטה. 


רוצים להשתתף בהגרלה? שלחו מייל שכותרתו “ביום שנולד הבעש”ט נשרף הגיהנום” לכתובת: korebasfarim@gmail.com

וצרפו את הכתובת שלכם למשלוח 

אפשר לשלוח מיילים עד יום ראשון ב-12:00 בצהריים. התוצאות יפורסמו באותו ערב. 

הספרים יוגרלו אך ורק בין התורמים ל-“קורא בספרים”.


 

ביום שנולד הבעש”ט נשרף הגיהנום

אנתולוגיית סיפורים חסידיים

קיבץ וערך: בנימין שבילי

הוצאת 62

“פעם אחת היה רבי אלימלך מליז’נסק באיזו עיר, וכשנסע משם לדרכו הלכו כל העיר אחר העגלה שלו ללוותו. כאשר הגיע רבי אלימלך עם העגלה אל מחוץ לעיר ירד גם הוא מהעגלה שלו והצטרף אל האנשים שהלכו ללוות אותו. כשראו זאת האנשים התפלאו מאוד ושאלו אותו מדוע ככה הוא עושה להם, הלא הם הולכים ללוות אותו ולבסוף יורד הוא מן העגלה ונראה שהם מלווים את העגלה ולא את רבי אלימלך. השיב להם רבי אלימלך שראה בהם שהם מקיימים מצוות לוויה בהתלהבות כה גדולה, שנתקנא בהם וירד מהעגלה לכלול את עצמו עִמהם במצווה זו.” (הסיפור ‘חסידים מלווים עגלה ריקה’)

הסיפור החסידי הוא מפסגותיה של הספרות העברית המודרנית, ואולי אף ראשיתה. הסיפורים החסידיים מקסימים דווקא בגלל שפתם המיוחדת והאנרכיסטית,  מפעימים אותנו שוב ושוב בחופשיותם, בחוצפתם ואף בטירופם. הסופר והמשורר בנימין שבילי, שערך את האנתולוגיה הזאת, בחר להציג את הסיפור החסידי כמין קרנבל של רוח חדשה ואופטימית. כשם שרוח חדשה זאת רעננה אי-אז את חיי האדם היהודי הפשוט שישב בביתו או בבית המרזח, בבית הכנסת או בבית המדרש, היא יכולה להביא גם אותנו למצב של התעוררות והתחזקות נפשית ורוחנית.

הסיפורים המובאים כאן עוסקים בכל ביטויי החיים. אפשר למצוא בהם כיסופים לאלוהים, געגועים, אומץ ופחד, הפנמה והדחקה, ארוטיקה, אהבה, לידה, ימים טובים, גילוי אליהו, פרנסה, זוגיות, מוות, חיים אחרי המוות, גלות, גאולה… הכל נמצא בהם. לא תמיד קל להבין אותם ואת מה שחבוי בתוכם, ולעתים אף נדמה שחלקם אינם אלא דברי הבל ושטות או לחשוב שאלה סיפורים סגורים הנהירים רק ליודעי ח”ן, אבל לסיפור החסידי אין פרשנות בלא חוויה אישית. עומקו תלוי במשמעויות שקוראיו מסוגלים לתת לו. לכל קורא נתיב המיועד לו, והוא יובילו אל עולמו הפנימי שמחכה לו בתוך הסיפור.

“הוצאת 62” שייסדו המשורר בנימין שבילי והסופרת סמדר הרצפלד מוציאה לאור יצירות מקור עכשוויות, יצירות קלאסיות עבריות ויצירות משפות זרות. הספרים שיראו אור בהוצאה יהיו מן העולם היהודי, הנוצרי והמוסלמי תך שימת דגש גם על היבטים מיסטיים.

ביום שנולד הבעש”ט נשרף הגיהנום / בנימין שבילי. 302 עמודים מחיר: 69 ₪

ביום שבו נולד הבעשט. עטיפה