שלום לכולם, 

ההגרלה הראשונה עברה בהצלחה עם היענות גדולה (לצערי אין לי אפשרות לחלק את הספרים לכולם, למרות שממש הייתי רוצה). 


הזוכים הם: שחר בר ועדי דרימר.

ברכות! הספרים בדרך אליכן


ההגרלה הראשונה נעשתה בדרך פרימיטיבית, אבל למען השקיפות, אציג את הדרך שבה מעתה יערכו ההגרלות. 

אני אשתמש באפליקציה הזו על מנת לבצע כל הגרלה מעתה והלאה:
http://www.miniwebtool.com/random-name-picker

כשאפרסם את הפוסט על חלוקת הספרים, אזמין את כל מי שרוצה בספר לשלוח לי מייל (כמו בהגרלה האחרונה).

את השמות אכניס לתוך התיבה באפליקציה ואתן למחשב להגריל שמות כמספר העותקים שיש לי לחלק. כדי להיות הוגן עוד יותר – כל מי שתרם דולר בחודש (סכום המינימום) שמו יכנס פעם אחת, ואילו מי שתרם יותר, שמו יכנס להגרלה מספר פעמים זהה למספר הדולרים שהוא תורם בחודש (למשל, 5 דולר = 5 פעמים השם). כך יהיה סיכוי גדול יותר למי שתרם יותר.

הפוסט יעלה ביום רביעי וההגרלה תערך ביום ראשון שיבוא בעקבותיו. 

אתם מוזמנים לשחק עם האפליקציה כדי לראות שאין בה איזו הטיה מכוונת כלפי מספר מסוים ברשימה או כל דבר כזה. 

31-5708-B


אפשר ורצוי כמובן לתרום לקורא בספרים גם אם הגרלות הספרים לא מעניינות אתכם. האתר עדיין לא הגיע למצב שבו הוא יכול להבטיח את עתידו, ועל כן כל דולר חשוב. 

אפשר לתרום כאן:

https://www.patreon.com/korebasfarim