מתוך ההודעה לעיתונות:

דירקטוריון קרן לנדאו התכנס היום, 22.12 והחליט לא להעניק את פרס לנדאו  לשירה 2014 למשורר יצחק לאור

בעקבות התפרקות וועדת השיפוט דן דירקטוריון קרן לנדאו בעצמו בסוגיה וכאמור הוחלט שלא להעניק את  הפרס השנה  ליצחק לאור.

דירקטוריון קרן לנדאו ידון בישיבתו הבאה בנושא הענקת פרס לנדאו לשירה 2014.

טקס הענקת פרסי לנדאו למדעים ואמנויות, יתקיים כמתוכנן ב- 25.12.14