מתוך ההודעה לעיתונות:

ועדת השיפוט לפרס לנדאו לשירה התפרקה לאור החלטתה של גב’ גילית חומסקי לפרוש מהוועדה.

הנושא יובא לדיון הדירקטוריון שיחליט על המשך צעדים בנושא.

יובהר כי בשלב זה אין זוכה בפרס לנדאו לשירה.

 

תגובות להחלטה ודיווחים נוספים, כאן בוואלה:

http://e.walla.co.il/item/2812443